GYM 2-3 s rodičmi

Kurz je určený pre deti od 2 do 3 rokov a prebieha s prítomnosťou rodiča
Hodina trvá 45 min.

Na hodinách sa venujeme:

 • koncentrácií a vnímaniu vlastného tela a jeho častí v čase a priestore
 • rozvoju pohybových schopností
 • získaniu správnych pohybových návykov a zručností
 • budovanie sociálnych kontaktov
 • budovanie základov pre ďalší všestranný rozvoj
 • prekonávaniu strachu a získaniu sebavedomia

GYM 3-4

Kurz je určený pre deti od 3 do 4 rokov
Hodina trvá 50 min.

Na hodinách sa venujeme:

 • rozvoju pohybových schopností (kondičných a koordinačných) pomocou gymnastických cvičení prispôsobených veku a schopnostiam dieťaťa
 • koncentrácií a vnímaniu vlastného tela a jeho častí v čase a priestore
 • prekonávaniu strachu a získaniu sebavedomia
 • získaniu správnych pohybových návykov a zručností
 • získaniu pozitívneho vzťahu ku športu ako takému

GYM 4-6

Kurz je určený pre deti od 4 do 6 rokov
Hodina trvá 60 min.

Na hodinách sa venujeme:

 • rozvoju pohybových schopností (kondičných a koordinačných) pomocou gymnastických cvičení prispôsobených veku a schopnostiam dieťaťa
 • príprave a nácviku gymnastických cvičebných tvarov
 • koncentrácií a vnímaniu vlastného tela a jeho častí v čase a priestore
 • správnemu držaniu tela
 • naťahovaniu svalov, ktoré majú tendenciu ku skracovaniu
 • posilnenie svalov, ktoré majú tendenciu k ochabovaniu
 • správnemu dýchaniu
 • estetickému cíteniu
 • prekonávaniu strachu a získaniu sebavedomia
 • získaniu správnych pohybových návykov a zručností
 • získaniu pozitívneho vzťahu ku športu ako takému

GYM 6-10, GYM 10-14

GYM 6-10 je kurz určený pre deti od 6 do 10 rokov
GYM 10-14 je kurz určený pre deti od 10 rokov do 14 rokov
Hodina pre tieto skupiny trvá 60 min.

Na hodinách sa venujeme:

 • rozvoju pohybových schopností (kondičných a koordinačných) pomocou gymnastických cvičení prispôsobených veku a schopnostiam dieťaťa
 • príprave a nácviku gymnastických cvičebných tvarov
 • zdokonaľovaniu gymnastických cvičebných tvarov
 • prostným cvičeniam a základom akrobatických cvičení
 • koncentrácií a vnímaniu vlastného tela a jeho častí v čase a priestore
 • správnemu držaniu tela
 • naťahovaniu svalov, ktoré majú tendenciu ku skracovaniu
 • posilnenie svalov, ktoré majú tendenciu k ochabovaniu
 • správnemu dýchaniu
 • estetickému cíteniu
 • prekonávaniu strachu a získaniu sebavedomia
 • získaniu správnych pohybových návykov a zručností
 • získaniu pozitívneho vzťahu ku športu ako takému

Pokročilí

V pokročilých skupinách sa okrem vyššie spomenutých vecí venujeme:

 • akrobatickej príprave
 • nácviku, osvojovaniu a zdokonaľovaniu jednoduchých a ťažších cvičebných tvarov
 • spájaniu jednotlivých cvičebných tvarov do celku
 • a mnoho ďalšieho

Výberovka

 • Kurz je určený pre deti, ktoré zvládajú určité cvičebné tvary.
 • Prijatie do skupiny musí schváliť tréner po predvedení daných cvičebných tvarov.
 • Bližšie informácie na tel. č. +421 948 377 467 alebo na sunnygymsk@gmail.com
 • Hodina trvá 90 min. (1,5h)

Dospelí

Hodina trvá 60 min.
Na hodinách sa venujeme:

 • rozvoju sily
 • spevneniu celého tela zapájaním veľkých svalových skupín
 • rozvoju flexibility rôznymi druhmi strečingu
 • rozvoju koordinácie jednotlivými cvičebnými tvarmi a ich spájaním

Tábory

Príchod v čase od 7:30 do 8:30
Odchod v čase od 15:30 do 16:30

 • gymnastické tréningy 2x denne
 • 2x kúpanie v krytom bazéne
 • tvorivé dielne
 • spoločenské hry
 • iné športové aktivity

Súkromné hodiny

Hodina je prispôsobená požiadavkám klienta (čas, cieľ) (napríklad príprava na prijímačky FTVŠ)

Pre bližšie informácie treba kontaktovať na tel. č. +421 948 377 467 alebo e-mailom na sunnygymsk@gmail.com